Penové sklo Foamglas patrí medzi najkvalitnejšie tepelno-izolačné materiály, ktorý v sebe združuje ďalšie unikátne vlastnosti, predovšetkým 100% parotesnosť, úplnú nehorľavosť, extrémne vysokú pevnosť a tuhosť.

Typy a špecifiká aplikácie jednotlivých typov materiálov Foamglas

NEKAŠÍROVANÉ PENOVÉ SKLO

Vyrába sa v doskách formátu 450 x 600 mm. Výnimkou sú dosky Foamglas W&F, ktorých formát je 600 x 600 mm.
Vlastnosti:
– absolútna nehorľavosť (trieda A – nehorľavé hmoty podľa ČSN 73 0823, Euroclass A1 podľa EN13501),
– vysoká odolnosť voči škodlivým chemickým i biologickým vplyvom,
– 100% parotesnosť a vodotesnosť.

DOSKY FOAMGLAS T4

Najčastejšie používaný typ penového skla. Jedná sa o moderný typ penového skla, ktorý je kombináciou veľmi dobrých izolačných vlastností (λ = 0,040 W/mK) s vysokou pevnosťou tlaku (0,7 MPa). K dispozícii sú v konštantných  hrúbkach od 30 do 180 mm (po10 mm), v prípade väčšej hrúbky sa dosky zliepajú. Dosky sú určené pre plošnú aplikáciu, napr. ploché strechy, terasy, podlahy, fasády a pod. Pri horizontálnej aplikácii je materiál vystavený tlakovému namáhaniu, preto musí byť na zaťažených plochách opatrený roznášacou vrstvou. Na roznášacie vrstvy sú najčastejšie používané horúci asfalt alebo iná hmota odskúšaná výrobcom.

foamglas S3

Foamglas S3

DOSKY FOAMGLAS S3

Oproti typu T4 majú tieto dosky výrazne zvýšenú pevnosť v tlaku (0,9 MPa) a mierne zvýšenú tepelnú vodivosť (λ=0,044 W/mK). Sú určené pre zaťažené plošné aplikácie, najčastejšie priemyslové podlahy, základy pod nádržami, pojazdové strechy a pod.  Dosky Foamglas S3 musia byť na nosných plochách opatrené roznášacou vrstvou. Na roznášacie vrstvy sú najčastejšie používané horúci asfalt alebo iná hmota odskúšaná výrobcom. K dispozícii sú v konštantných  hrúbkach od 40 do 160 mm (po10 mm), v prípade väčšej hrúbky sa dosky zliepajú.

DOSKY FOAMGLAS F

Vyznačujú sa extrémne vysokou pevnosťou v tlaku (1,2 MPa), avšak na úkor tepelnej vodivosti (λ = 0,048 W/mK). Dosky sú určené pre zaťažené plošné aplikácie, napr. heliporty, ťažké priemyselné podlahy, základy pod nádržami, pojazdové strechy. Musia byť na nosných plochách opatrené roznášacou vrstvou tvorenou horúcim asfaltom alebo inou hmotou odskúšanou výrobcom materiálu. K dispozícii sú v konštantných  hrúbkach od 40 do 160 mm (po10 mm), v prípade väčšej hrúbky sa dosky zliepajú.

SPÁDOVANÉ DOSKY

Všetky vyššie uvedené typy dosiek (T4, S3 a F) je možné dodať vo forme spádových klinov (štandardné spády 1,1%; 1,67% a 2,2%). Dosky majú spád na kratšej strane (spádnica je dlhá 450 mm) a dodávajú sa na stavbu vrátane výkresu skladby spracovanej v CAD systéme. Aj tieto dosky musia byť opatrené roznášacou vrstvou, najčastejšie z horúceho asfaltu alebo inou vhodnou hmotou odskúšanou výrobcom.  Spádové dosky sú k dispozícii vo vyššie uvedených spádoch a hrúbkach od 40 do 450 mm (väčšie hrúbky sú zlepené z viacerých vrstiev).

DOSKY FOAMGLAS W&F

Sú jediné nekašírované dosky, ktoré majú štvorcový formát 600 x 600 mm. Majú vylepšenú (extrémne zníženú) tepelnú vodivosť (λ= 0,038 W/mK) a zníženú pevnosť v tlaku. Preto sú dosky určené len pre nezaťažené izolácie stien a fasád (Wall & Facade) a nesmú sa používať na horizontálne aplikácie. Použitie dosiek Foamglas W&F je potrebné vždy konzultovať s technickým zástupcom. K dispozícii sú v konštantných  hrúbkach od 50 do 150 mm (po 10 mm).

floorboard

FloorBoard

KAŠÍROVANÉ DOSKY Z PENOVÉHO SKLA

Kašírovanie všetkých dosiek z penového skla Foamglas sa prevádza oxidovaným asfaltom v kombinácii s rôznymi povrchovými fóliami na nosných plochách. Výrobná linka produkuje „nekonečnú“ dosku šírky 600 mm (špáry  medzi doskami po 450 mm sú celoplošne zliepané asfaltom), ktorá je následne rozrezaná na dĺžku 1200 mm (600 mm pri type Ready Block). Minimálna hrúbka všetkých kašírovaných dosiek je 50 mm a maximálna hrúbka je 150 mm. Pretože základom kašírovaných dosiek je vždy jeden z vyššie uvedených nekašírovaných typov penového skla, majú kašírované dosky aj podobné fyzikálne vlastnosti. Prítomnosť kašírovaniaovplyvňuje len horľavosť dosiek ako celku, je nutné dbať na chemickú a teplotnú kompatibilitu asfaltu.

DOSKY FLOORBOARD

Vyrábajú sa z dosiek Foamglas T4 alebo Foamglas F (označované ako FloorBoard F). V odôvodnených prípadoch je možné na objednávku vyrobiť FloorBoard aj v kvalite S3. Všetky dosky Floorboard majú obojstranné kašírovanie papierom vystuženým polyesterovými vláknami s potlačou Flooboard. Dosky sú určené predovšetkým na izoláciu podláh alebo plošných základových konštrukcií (horizontálnych a niekedy i vertikálnych). Výrobou nanesená vrstva asfaltu zaisťuje kvalitný prenos zaťaženia na nosných plochách dosiek. Dosky Floorboard je možné ukladať do podložia z piesku alebo vlhkého betónu.

DOSKY WALLBOARD

Vyrábajú sa z obdobného materiálu ako Foamglas W&F. Dosky sú obojstranne kašírované papierom vystuženým polyesterovými vláknami s potlačou Wallboard. Sú určené predovšetkým na izoláciu stien, podhľadov alebo málo zaťažených suterénnych stien. Pri stenových aplikáciách sa dosky Wallboard zvyčajne lepí na terče z asfaltového lepidla.

readyboard

ReadyBoard

DOSKY READYBOARD

Štandardne sa vyrábajú z dosiek Foamglas T4. Na rubovej strane majú dosky kašírovanie papierom vystuženým sklenými vláknami s potlačou Readyboard. Na lícnej hornej strane je nanesené hrubšie kašírovanie oxidovaným asfaltom (cca 1,5 kg/m2), ktoré je chránené proti vzájomnému zlepeniu dosiek tenkou PE fóliou. Dosky sú určené najmä na izoláciu striech s nosnou konštrukciou z trapézových plechov. Dosky sa lepia rubovou stranou na plech asfaltovým lepidlom PC 11. Na horné asfaltové kašírovanie je možné kvalitne nataviť asfaltové pásy.

DOSKY READYBLOCK

Sú štandardne vyrábané z dosiek Foamglas T4. Dosky majú polovičný formát 600 x 600 mm a nemajú žiadne kašírovanie na rubovej strane, nakoľko sú určené k celoplošnému lepeniu do „tekutého studeného asfaltu“ PC 500. Na hornej lícnej strane je nanesené hrubšie kašírovanie oxidovaným asfaltom, ktoré je chránené proti vzájomnému zlepeniu dosiek tenkou PE fóliou. Nakoľko dosky nevyžadujú prácu s horúcim asfaltom, používajú sa najmä na izoláciu menších terás, balkónov a striech na drevenej alebo betónovej doske.

BLOKY PERINSUL

Izolačné bloky sú vyrobené z extrémne zaťažiteľného typu penového skla (testované na zaťaženie 1.6MPa). Vysoká pevnosť a stupeň bezpečnosti umožňuje použitie blokov na prerušenie veľmi zaťažených tepelných mostov. Prepája tepelnú izoláciu podlahy s tepelnou izoláciou obvodového plášťa. Bloky sa vyrábajú v dĺžke 450 mm, hrúbkach 50 – 150 mm a v šírkach podľa použitého murovacieho materiálu (115 – 440 mm).

Ak potrebujete viac informácií o týchto materiáloch, kontaktujte našich predajcov.

Zdroj: Flexibility, informačný bulletin spoločnosti AZ FLEX.