Tepelno-izolačná vrstva je z hľadiska pevnosti v tlaku vždy najstabilnejším článkom v strešnom plášti. Tepelno-izolačné materiály majú v porovnaní s konštrukčnými materiálmi nielen rádovo nižšiu pevnosť v tlaku, ale naviac sú väčšinou výrazne stlačiteľné. Existuje však tepelnoizolačný materiál FOAMGLAS®, ktorý nielen že má vysokú pevnosť v tlaku, ale súčasne je prakticky nestlačiteľný.

Penové sklo FOAMGLAS® a kompaktná strešná skladba

Penové sklo FOAMGLAS® je tepelno-izolačný materiál, ktorý má vedľa veľmi dobrých izolačných schopností aj ďalšiu radu výnimočných vlastností.

Vyrába sa niekoľko základných typov penového skla FOAMGLAS®

Typ materiálu

Obj. hmotnosti

Tepelná vodivosť

Pevnosť v tlaku

Modul pružnosti

FOAMGLAS® T4+

115 kg/m2

0,041W/mK

0,6 MPa

800 MPa

FOAMGLAS® S3

135 kg/m2

0,044 W/mK

0,9 MPa

1200 MPa

FOAMGLAS® F

165 kg/m2

0,048 W/mK

1,2 MPa

1500 MPa

ceske_budejovice

Autobusové nástupište v Českých Budejoviciach

Materiál FOAMGLAS® T4+ je určený len pre pochôdzne a nepochôdzne ploché strechy. Vždy, keď je ako tepelná izolácia použité penové sklo FOAMGLAS®, mal by byť navrhnutý tzv. jednoplášťový kompaktný strešný systém. Jedná sa o jednoplášťovú strechu, ktorá nemusí obsahovať žiadnu dodatočnú parotesnú zábranu, nakoľko vrstva penového skla, kompaktne zlepená asfaltom, je sama dostatočne parotesná. Veľmi dôležité je dodržanie princípu kompaktnosti celej skladby, ktorá sa docieli vzájomným zlepením všetkých vrstiev horúcim asfaltom. Penové sklo je celoplošne lepené na betónový podklad, špáry medzi jednotlivými doskami FOAMGLAS® sú zlepené asfaltom a hydroizolačná vrstva je celoplošne nalepená, alebo navarená na asfaltom zatretý horný povrch penového skla. Takto prevedená kompaktná skladba umožňuje plné využitie vlastností penového skla – predovšetkých pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu, parotesnosť. Vďaka vodotesnosti celého systému kompaktnej skladby nedochádza k väčšiemu poškodeniu ani v prípade porušenia hydroizolačnej vrstvy. Prípadná porucha hydroizolácie sa prejaví iba lokálnym vymrznutím penového skla a následným miestnym presiaknutím vlhkosti do interiéru. Podľa miesta presaku je možné poruchu presne lokalizovať, čo je pri iných strechách pokrytých skrytou hydroizoláciou obtiažne. Strechy z penového skla FOAMGLAS® sa považujú sa jedno z najspoľahlivejších riešení zaťažených striech a sú poistkou proti problémom v budúcnosti.

Riešenie zaťažených striech

Penovým sklom FOAMGLAS® je možné izolovať strechy pochôdzne, strechy, po ktorých jazdia vozidlá (vozovky, parkoviská) alebo heliporty. Podobné využitie má penové sklo FOAMGLAS® aj na extrémne zaťažených podlahách (sklady Zentiva Praha, Lachema Brno, Model Opava) alebo v ľadových plochách (O2 Aréna Praha, ZŠ Zlín a Bratislava). Deklarované pevnosti v tlaku sa pre všetky statické výpočty znižujú bezpečnostným koeficientom 3,0. Tento koeficient zohľadňuje vplyv uloženia dosiek do asfaltu na stavbe v porovnaní s laboratórnymi výsledkami testov. Voľba minimálnej vozovky prevedenej na kompaktnej skladbe a typ použitého penového skla FOAMGLAS® je potom závislá predovšetkým na maximálnej hmotnosti vozidiel – viď tabuľka:

Typ vozidiel

Odporučený typ FOAMGLAS®

Minimálna vozovka

Osobné

S alebo F

S3

S3

Dlažba na podložkách

Železobetónová doska

Dlažba na roznášaciu vrstvu

Dodávky

S3

S3

Železobetónová doska

Dlažba na roznášaciu vrstvu

Malé nákladné

S3

S3

Železobetónová doska

Dlažba na roznášaciu vrstvu

Ťažké nákladné, autobusy

S3 alebo F

Železobetónová doska

Železobetónová vozovka

dilatácia

Detail dilatácie pojazdnej strechy s izoláciou FOAMGLAS

Najčastejšie používanými vozovkami na kompaktnej skladbe sú železobetónové dosky. Škála betónových vozoviek sa podľa zaťaženia pohybuje od dosiek z prostého betónu vystuženého jednou protizmršťovacou sieťou až po masívne stužené železobetónové dosky zo špeciálneho betónu. Medzi strechami konštruovanými na kompaktnej skladbe z penového skla FOAMGLAS® nie sú výnimkou ani strechy, po ktorých jazdia vozidlá s váhou 60 ton, alebo pristávacie plochy pre ťažké vojenské vrtuľníky, napr. Ústredná vojenská nemocnica v Prahe, Nemocnica v Novom Meste na Morave, Detská fakultná nemocnica v Brne. Medzi betónovú vozovku a kompaktnú skladbu sa vždy vytvára separačná vrstva (napr. 2 x PE fólia), v prípade viac armovaných dosiek sa odporúča naviac previesť cementový poter, ktorý chráni hydroizoláciu pred poškodením. Betónová vozovka musí byť plošne rozdilatovaná.

Kompaktná skladba z penového skla FOAMGLAS® tvorí veľmi tuhý podklad pre betónovú vozovku. V porovnaní so všetkými osatnými izoláciami umožňuje tuhosť penového skla výrazne znížiť hrúbku aj vystuženie vozovky, a tým súčasne odľahčiť nosnosť konštrukcie, ktorá tak môže byť subtilnejšie navrhnutá. Naviac pri betónových vozovkách vystupuje do popredia i záruka vysokej spoľahlivosti kompaktnej skladby z penového skla FOAMGLAS®, pretože rozsiahlejšie rekonštrukcie železobetónových vozoviek sú veľmi náročné a nákladné.

Príklady realizovaných striech penovým sklom FOAMGLAS® v Českej republike

  • Strešné parkovisko OC Olympia Brno – osobné vozidlá
  • Strešné parkovisko a rampy OC Vaňkovka Brno – osobné vozidlá
  • Strešné parkovisko a rampy OC Arkády Praha – osobné vozidlá
  • Časť pojazdovej plochy pred OC Chodov Praha – vozidlá do 3,5 t, spádová izolácia
  • Časť pojazdovej plochy pred O2 Arénou Praha – vozidlá do 3,5 t
  • Autobusové nástupište na streche OC Merkury České Budějovice – autobusy 30t
  • Časť pojazdovej plochy Škoda Auto Mladá Boleslav – vozidlá 60 t

V prípade technických dotazov nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom

Zdroj: Flexibility, informačný bulletin spoločnosti AZ FLEX.