Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. júna 2017 sú v platnosti nové ceny výrobkov a riešení ROCKWOOL ProRox a ROCKWOOL HVAC v segmente technických izolácií.


Zmena cien je spôsobená významným a trvalým nárastom cien surovín potrebných vo výrobnom procese, vrátane cien koksu, a tiež nákladov na elektrickú energiu a plyn. Aj napriek nášmu výraznému zníženiu nákladov v mnohých oblastiach mali tieto výnimočné okolnosti priamy vplyv na zvýšenie cien našich výrobkov.

Zároveň by sme Vás chceli uistiť, že v každom segmente našej podnikateľskej činnosti neustále hľadáme nové a inovatívne riešenia. Chceme, aby naše vysokokvalitné výrobky Vašej firme umožňovali udržiavať uspokojivé tempo rozvoja, rastu ziskov a posilnenie finančnej stability.
Z toho dôvodu je pre spoločnosť ROCKWOOL tak dôležité udržiavať rentabilitu na úrovni, ktorá umožní ďalšie investície do rozvoja moderných technológií.
Všetky objednávky zaslané pred 1. júnom 2017 budú ešte realizované podľa súčasných podmienok.
Tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu

S pozdravom,

Tomasz Kowalski
BU Director Eastern Europe
ROCKWOOL Technical Insulation