Spoločnosť FOAMGLAS® predstavuje prelomovú novinku v oblasti výroby doskového penového skla. FOAMGLAS®  vďaka vývoju novej technológie a dlhoročnému výskumu uvádza na trh novú generáciu penového skla FOAMGLAS® T3+ so súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,036 W/mK, ktorá predstavuje zlepšenie izolačných vlastností oproti svojmu predchodcovi o viac ako 12%. Pre spoločnosť FOAMGLAS® ide o najzásadnejšiu inováciu výrobku za posledných 30 rokov.

„Vďaka tejto inovácií môžeme naším zákazníkom ponúknuť jedinečné vlastnosti penového skla, ktoré ponúkajú izolačnú aj ekonomickú pridanú hodnotu, a to bez dodatočných nákladov,“ hovorí Jan Vychytil, obchodný riaditeľ spoločnosti FOAMGLAS® pre Českú republiku a Slovensko.

Foamglas T3  FOAMGLAS-LOGO-CMYK

Penové sklo FOAMGLAS® je v stavebníctve veľmi dobre známe ako tepelná izolácia s kombináciu výnimočných vlastností, ako sú vysoká pevnosť v tlaku, dlhodobo stále tepelno-izolačné vlastnosti a nehorľavosť. Vďaka špeciálnemu typu FOAMGLAS® PERINSUL je možné efektívne odstrániť tepelné mosty dokonca aj pod nosnými stenami, pretože jeho extrémna pevnosť v tlaku umožňuje murovanie na priamo. Všetky tieto vlastosti izolácie FOAMGLAS® zostávajú nemenné po celé generácie, a to vrátane nenasiakavosti, parotesnosti, odolnosti proti zmršťovaniu, pliesňam, korózii, biologickým a chemickým vplyvom alebo zmenám teploty. FOAMGLAS® je preto používaný v izolačných systémoch pre celú obálku budovy (od základov po strechu), svoje nezastupiteľné miesto má v technicky náročných konštrukciách (napríklad strešné parkovisko, strechy, strechy bazénov) a chráni budovy vyžadujúce špeciálne požiadavky alebo mimoriadnu bezpečnosť (nemocnice, archívy, technológie).

Prelomový krok v odvetví

Vývoj nového produktu FOAMGLAS® T3+ otvára dvere k celkom novým možnostiam. Po viac ako štvorročnom výskume sa spoločnosti  FOAMGLAS® v belgickom Tessenderlo, ktoré je súčasťou skupiny Pittsburgh Corning, podarilo vyvinúť inovatívnu technológiu umožňujúcu vyrábať doskové sklo s viac ako o 12% lepšími izolačnými vlastnosťami (zníženie súčiniteľa tepelnej vodivosti λ z 0,041 na 0,036 W/mK). Táto hodnota je zrovnateľná s inými minerálnymi izolačnými materiálmi.

„Nový materiál T3+ pridáva k špičkovým vlastnostiam izolácie FOAMGLAS® ďalšiu kľúčovú hodnotu. Vďaka vylepšeným izolačným vlastnostiam môže byť  T3+ aplikovaná v menšej hrúbke alebo v menšom počte vrstiev, čo prináša významnú úsporu nákladov a času. Práve vďaka tomu považujeme FOAMGLAS® T3+ za našu najdôležitejšiu inováciu za posledných 30 rokov, ktorá vychádza v ústrety požiadavkám moderného stavebníctva. Vylepšená energetická účinnosť so sebou prináša aj výhodnejšie hospodárenie s celkovými nákladmi nie len pri výstavbe budovy, ale aj pri jej údržbe a prevádzke po celú dobu jej životnosti. Okrem toho sa nám vďaka tejto inovácii darí preniknúť do ďalších oblastí stavebníctva. Popri našom tradičnom a odbornom pôsobení v odvetví plochých striech sa nám teraz otvára priestor pre rast aj v ďalších častiach budov, napríklad vo fasádach a interiérových izoláciách“ dodáva Jan Vychytil zo spoločnosti FOAMGLAS®.

V čom spočíva inovácia penového skla FOAMGLAS® T3+?

„Výroba kvalitného doskového penového skla je komplexnou aj detailnou záležitosťou súčasne a o inováciách v jeho výrobe to platí dvojnásobne,“ hovorí manažér výskumu a vývoja v spoločnosti FOAMGLAS® Stijn Verlaak. „Vylepšeniu výrobku predchádzalo veľa rokov výzkumu a testovaní. Najväčšou  výzvou však bolo vylepšiť výrobok tak, aby nedošlo ku zmene jeho iných významných vlastností, ako sú nehorľavosť a pevnosť v tlaku. U nášho nového výrobku sa nám podarilo znížiť spotrebu skla a v dôsledku toho materiál lepšie izoluje. Obvykle je takýto postup sprevádzaný  značným poklesom pevnosti v tlaku, ale vďaka novej výrobnej technológii dosahujeme jemnejšie štruktúry buniek a ku strate pevnosti nedochádza. To je pre náš obor skutočne prelomové. Tomuto okamžiku predchádzali tri roky predbežného výzkumu a ďalší rok a pol pri testovaní výroby. Do novej technológie sme celkom investovali 1,2 milióna euro,“ dodáva Stijn Verlaak.

„Vďaka know-how a kreativite našich kolegov sme boli schopní radikálne prebudovať náš výrobný proces bez negatívneho dopadu na už overené benefity nášho výrobku. V porovnaní s ostatnými výrobkami si zákazníci za nové penové sklo T3+ nebudú musieť priplatiť, naopak zaistí im značné úspory. Podarilo sa nám tak rozšíriť rozsah použitia penového skla a sme na to prirodzene hrdí,“ uzatvára Jan Vychytil.

Foamglas Výroba 2 Foamglas Výroba 3 Foamglas Výroba 1

Čo je  FOAMGLAS®?

Penové sko vzniká po tom, ako sa vďaka oxidácií uhlíku vytvorí v roztavenom skle bunečná štruktúra.

Surovinou pre výrobu penového skla FOAMGLAS® je najmenej zo 60% recyklované sklo (predovšetkým z okien automobilov) obohatené o ďalšie minerálne látky, ako je piesok, vápenec či oxid železa. Táto zmes sa roztaví v sklárskej peci a novo vzniknuté sklo se po opätovnom vychladení rozomelie na jemný prášok a na záver zmieša s malým množstvom uhlíkového prachu. V druhej peci je táto prachová zmes ešte raz roztavená a v sklovine sa vytvoria milióny drobných, hermeticky uzavretých buniek, vďaka ktorým sklo „nakysne“ až do podoby peny, ktorá následne stuhne. Práve vďaka týmto uzavretým skleneným bunkám má FOAMGLAS® svoje výnimočné vlastnosti. Celý výrobný proces je prakticky bez odpadu. Sklenený prach, ktorý vzniká pri výrobe, je odsávaný a vracaný späť na začiatok výrobného procesu, kde je väčšina opäť použitá pre výrobu nového skla. Zvyšok je rozomletý spolu s odpadom a využívá sa ako plnivo pri výrobe tehiel.

 Foamglas DJI_01066

 O spoločnosti FOAMGLAS® PITTSBURGH CORNING

Pittsburgh Corning je najväčším svetovým výrobcom penového skla. Európske sídlo spoločnosti je od roku 1964 v belgickom Tessenderlo, kde bol vybudovaný aj prvý výrobný závod FOAMGLAS® v Európe. Sídlo v Tessenderlo slúži ako centrála pre Európu a Stredný východ, logistické či tréningové centrum a prebieha tu aj výskumná činnost. V súčasnej dobe je spoločnosť Pittsburgh Corning Europe obchodne zastúpená vo všetkých významných európskych krajinách.

V roku 2000 bola založená spoločnosť Pittsburgh Corning Česká republika a zahájená postupná výstavba výrobného závodu v Klášterci nad Ohří. Hlavná časť tejto investície prebehla v roku 2008, kedy bola spustená do prevádzky najmodernejšia linka na výrobu penového skla FOAMGLAS® na svete a Česká republika sa tak zaradila na absolútnu špičku vo výrobe vysoko kvalitného doskového penového skla. Český výrobný závod má 250 zamestnancov, čo je celá tretina celkového počtu zamestnancov FOAMGLAS® v Európe.

Od roku 2014 je súčasťou výrobného závodu aj obchodné oddelenie a technické oddelenie zaisťujúce poradenstvo k produktom a aplikáciám tepelnej izolácie FOAMGLAS®  ako v stavebníctve, tak v priemysle.

 

KONTAKT

Ing. Jan Vychytil                                  Obchodný riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko

PITTSBURGH CORNING CR, s.r.o. IP Verne, Průmyslová 3 431 51 Klášterec nad Ohří

Tel.: +420 731 138 978                         E-mail: jan.vychytil@foamglas.com