armstrong

NEWTON_4d4596770e268
  • odolný voči relatívnej vlhkosti 100% RH
  • svetelná odrazivosť 85%
  • vzduchová nepriezvučnosť 37 dB
  • zvuková pohltivosť 0,10
  • pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

Armstrong – technický list – Newton