amfkryt_amf

Certifikované kryty svietidla od výrobcu AMF.

Popis :

Zostava protipožiarneho krytu pro svietidlá vstavané do minerálnych podhľadov AMF je vyrobená z 19 mm dosiek z minerálnych vlákien, zaradených podľa EN 13501-1 do triedy reakcie na oheň A2s1,d0. Zostava sa skladá zo štyroch bočníc širokých 100 mm, opatrených zárezmi pre nasunutie na nosnú konštrukciu podhľadu (pre raster 600×600 i 625×625), rohovými zámkami pre spojenie bočníc, a z krycej dosky o rozmeru 750×750 mm, prekrývajúcej celý pôdorys osvetľovacieho telesa.

Použitie :

Zostavu je možné použiť na ochranu svietidiel, vstavaných do podhľadových konštrukcií AMF v rastru 600x600mm a 625×625 mm, pre požadovanú požiarnu odolnosť strešnej konštrukcie do REI30. Maximálna hmotnosť vstavaného svietidla je 5,4 kg.

Montáž :

Nosnú konštrukciu podhľadu, priliehajúcu k osvetľovaciemu telesu so Zostavou protipožiarneho krytu, je nutné opatriť prídavnými závesmi a to tak, aby závesy boli umiestené na hlavnom profilu čo najbližšie ku krytu svietidla. To znamená, že svietidlo je osadené alebo medzi dva privesené hlavné profily, alebo sú privesené priečne profily PQ24/38/1250(1200). Vo väčšine prípadov to znamená pridanie lát pomocnej nosnej konštrukcie.

Na už položené dosky podhľadu sa sadrovou maltou (resp. sadrou) prilepí bočnice Zostavy tak, aby do sebe správne zapadli rohové zámky. Prípadné otvory (kolem pretiahnutia kábla, kolem nosných profilov atd.) je nutné riadne vyplniť sadrovou hmotou. Na záver, po osadení osvetľovacieho telesa, je na hornú hranu bočníc symetricky uložená krycia doska.

kryt_amf_rez