Čistá miestnosť je priestor, kde sa kontroluje koncentrácia častíc tak, aby sa minimalizoval vstup, tvorba a zadržovanie častíc vo vnútri. Čistota je dôležitá najmä v priestoroch určených na výskumné účely, zdravotníctve, či v niektorých priemyselných odvetviach. Čisté miestnosti sú klasifikované ako triedy ISO – rozdelené do 9. tried. Každý výrobca stropných podhľadov má vo svojom sortimente výrobkov riešenie pre zdravotnícke zariadenia – napr. Armstrong Bioguard, AMF Thermaclean S, AMF Thermatex Schlicht Hygena, Rockfon Medicare.

Na minerálne a kovové podhľady je aplikovaný špeciálny náter, ktorý poskytuje aktívnu ochranu proti biologickej kontaminácii. Zabraňuje množeniu baktérií i plesní (napr. E-coli, Candida Albicans, Bacillus Cereus, MSA), pričom do ovzdušia neuvoľňuje radiáciu ani chemické výpary. Výrobky rady Bioguard majú výbornú vodoodpudivosť, čo umožňuje ich časté čistenie. Vhodnosť je podľa typu určená pre priestory, kde sa vyžaduje čistota ISO 5 až ISO 3.

Trieda ISO > 0,1 μm > 0,2 μm > 0,3 μm > 0,5 μm > 1 μm > 5 μm US Federal Standard 209E
ISO trieda 1 10 2
ISO trieda 2 100 24 10 4
ISO trieda 3 1 000 237 102 35 8 Trieda 1
ISO trieda 4 10 000 2 370 1 020 352 83 Trieda 10
ISO trieda 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 Trieda 100
ISO trieda 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293 Trieda 1 000
ISO trieda 7 352 000 83 200 2 930 Trieda 10 000
ISO trieda 8 3 520 000 832 000 29 300 Trieda 100 000
ISO trieda 9 35 200 000 8 320 000 293 000 Trieda 1 000 000

Tabuľka s rôznymi kazetámi od jednotlivých výrobcov do čistých priestorov:

  ISO 3 ISO 4 ISO 5
priestory použitia operačné sály výroba liečiv, laboratória MRI, operač.sály, JIS, laboratória
čistenie WAP vlhkou handričkou mokrou špongiou
Armstrong Metal Bioguard Plain + ClipIn Bioguard Plain /Acoustic /                 Clean Room + konštrukcia Clean Room
AMF Aquatec Schlicht / Thermaclean S ( s utesneným špárami akrylom) Thermaclean S / Kombimetall Glatt (hladký s utesnenými špárami akrylom)
Rockfon Medicare Standard/Plus/Air
niektoré kazety môžu mať aplikovanú špeciálnu povrchovú úpravu (AMF Hygena, Armstrong Bioguard), ktorá zabraňuje šíreniu a množeniu baktérií a pliesní.