Spracovanie a montáž technických izolácii na potrubné rozvody alebo zariadenia je miestami tak zložitá, že si vyžaduje osobitnú pozornosť a mimoriadnu zručnosť izolatérov. Praktické ukážky izolovania a množstvo inovatívnych informácii zaiste pomôžu každému, kto sa venuje remeslu ako je izolatér technologických rozvodov a zariadení v oblasti priemyslu, chladenia, kúrenia, zdravotechniky a vzduchotechniky.

Formou aktívneho školenia a za účasti špecializovaných odborníkov sa  snažíme prispieť k vyššej kvalifikácií izolačných pracovníkov, ktorí tak môžu zdokonaliť kvalitu odvedenej práce a zhodnotiť funkčnosť zaizolovaných zariadení.

Veľmi nás teší,  keď sa nám podarí zorganizovať workshop technických izolácií so zameraním na izolačné materiály zo syntetického kaučuku zn. Kaiflex. Veľká vďaka patrí Dirkovi Behringamovi a Pavlovi Beloubkovi zo spoločnosti KAIMANN za odborný výklad a dokonalé ukážky izolovania.

V prípade záujmu o školenie na technické izolácie nás neváhajte kontaktovať.