Kaiflex_PE_511e2156a8972
  • Dĺžka trubice: 2bm
  • Farba: šedá
  • Použitie do +100 °C
  • Faktor difúzneho odporu µ >=5 000
  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ40 °C = 0,040 W/mK