Kaiflex_ST___KAI_511e08a001db6
  • Šírka pásov: 1m
  • Farba: čierna
  • oužitie od -50 °C do +90 °C
  • Faktor difúzneho odporu µ >=10 000
  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK