Kaiflex_PROTECT__511e2853c047c
  • Šírka pásov: 1m
  • Typ izolácie: Kaiflex ST
  • Typ povrchovej úrpravy:ALU TEC (fólia ma podobné vlastnosti ako oplechovanie)
  • Použitie od -30 °C do +80 °C
  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK