Svetovo úspešný výrobca Kaimann vyvinul a na veľtrhu IEX 2016 predstavil svoj spoľahlivý prémiový systém Kaiflex KKplus – izoláciu so zameraním na budúcnosť. Vďaka klasifikácii vývoja ohňa s1 spĺňa teraz tie najvyššie požiadavky na ochranu proti ohňu – v prípade hadicového materiálu dokonca bez ďalšej dodatočnej povrchovej vrstvy. Tento materiál ideálne dopĺňa KaiFlex KKplus s2, ktorý vďaka inovatívnej KaiCene®-technológii už dnes ponúka dosky bez ďalšej povrchovej vrstvy, ktoré sa vyznačujú výraznejšie lepším správaním pri ohni a zároveň sú lepšie spracovateľné. Projektanti a montážne firmy sú tak s materiálom Kaiflex KKplus na strane bezpečia a istoty.

Kaiflex KKplus „Náš izolačný systém Kaiflex KKplus je ideálnou voľbou izolácie technických zariadení budov, spojený s istotou ochrany proti ohňu a väčšími úsporami energie. Je zvlášť vhodný pre použitie vo vysoko frekventovaných verejných a obchodných budovách, rovnako tak ale aj v rodinných domoch, kde je v prípade požiaru nutné chrániť únikové cesty pred splodinami horenia a dymom“, vysvetľuje výkonný riaditeľ a majiteľ G. J. Kaimann.

Kaiflex KKplus dlhodobo spoľahlivo zabraňuje tvorbe kondenzátu a korózii potrubia. Uzavretá bunková štruktúra sa vyznačuje nielen tvarovou stálosťou a ľahkým spracovaním, ale je aj bezpečnou a účinnou parozábranou: týmto je efektívne zabránené prenikaniu vzdušnej vlhkosti a je zaručená funkčnosť izolácie po celú dobu prevádzky systému. Vďaka kombinácii veľmi nízkej hodnoty tepelnej vodivosti a zároveň veľmi vysokej hodnoty difúzneho odporu proti prenikaniu vodných pár ponúka Kaiflex KKplus najlepšiu ochranu pred energetickými stratami už pri použití nízkych izolačných hrúbok. Vďaka svojim antimikrobiálnym a proti hluku úsporným vlastnostiam, rovnako tak bezvláknitej a bezprašnej štruktúre je Kaiflex KKplus pri montáži súčasne veľmi flexibilný, a tým ideálny aj na izoláciu zdravotníckych zariadení, verejných, obchodných a priemyselných budov.

Kaiflex KKplus s1 a s2 pre bezpečnú ochranu proti ohňu

KK plusS materiálom Kaiflex KKplus s1 prináša Kaimann na trh vysoko Ohňuvzdorný a takmer bezdymový systém. Nové s1 dosky platia vďaka INCERAM ® -vrstve ako „aktívna požiarna ochrana“. S novodobou, k patentu prihlásenou KaiCene®-technológiou spĺňajú hadice dokonca aj bez dodatočnej vrstvy Eurotriedu vývoja dymu s1. Z tohto dôvodu je Kaiflex KKplus s1 zvlášť vhodný pre izoláciu budov, kde predstavuje trieda vývoja dymu „s1“ veľkú istotu v prípade požiaru. Vďaka hodnote λ <0,038 W/(m·K) pri teplote 0°C preukazuje k tomu nový izolačný systém vysokú tepelnú účinnosť.

Prostredníctvom veľmi nízkeho vývinu dymu podľa Eurotriedy B-s2, d0 významne prispieva Kaiflex KKplus s2 k ochrane osôb: únikové cesty zostávajú bezpečné a nebezpečenstvo nadýchania či přiotrávennia splodinami z ohňa je tak významne znížené. Vďaka hodnote tepelnej vodivosti λ<0,033 W/(m·K) (hadicový formát) a λ <0,038 W/(m·K) (doskový formát) spĺňa izolácia bezproblémovo tepelno-izolačné požiadavky kladené na kvalitnú izoláciu.

Vďaka KaiCene ® technológii vykazujú Kaiflex KKplus s2 dosky menšiu objemovú hustotu a tým aj vylepšenú izolačnú účinnosť v porovnaní s ostatnými ťažko horľavými produktami.
Ďalšia výhoda spočíva v ľahkom spracovaní: izolačné dosky vybavené KaiCene ® technológiou sú prvýkrát bez ďalšej vrstvy a tým aj lepšie ručne spracovateľné. Sú k dodaniu v dimenziách od hrúbky 6 do 32 mm.

Inteligentný kompletný systém pre ľahké spracovanie

KAIMANN je firma vyvíjajúca moderné technológie v oblasti elastomerných izolácií, ktorá neustále ponúka svojim spracovateľom, projektantom i obchodným partnerom inteligentné a kompletné návrhy riešení. Z tohto dôvodu bude práve uzavretý certifikačný proces k certifikátu zodpovedajúcich európskych tried horľavosti a tried vývoja dymu jednotlivých systémov. Jednotlivé komponenty na seba optimálne nadväzujú a vyznačujú sa vysokou spoľahlivosťou systému ako celku. Takto je Kaiflex špeciálne lepidlo 415plus vyvinuté a určené pre lepenie spojov Kaiflex KKplus: je nehorľavé, nekvapká a vyznačuje sa vysokou pevnosťou.

Zvlášť komfortné a životnému prostrediu ústretové je použitie Kaifix EC plus – systém pozostávajúci z SK samolepiacich Kaiflex R-FORCE spojok určených k rýchlemu čelnému zlepeniu spojov. Lepiace vrstvy neobsahujú rozpúšťadlá a sú v súlade so systémom GreenBuilding, sú ľahko a bezpečne spracovateľné. Ľahko spracovateľné sú k systému príslušnej objímky Kaifix PS plus.

kaiflex KKplusK patentu prihlásená technológia Kaiflex R-FORCE už tieto ďalej nepotrebuje – vďaka svojej vysokej tuhosti nahrádza ich funkciu táto izolácia sama. K tomu podstatne zjednodušujú montáž materiálu jeho tolerančné schopnosti, ich „zámkový systém spájania“, predovšetkým v oblasti výškových inštalácií.

Vedľa starostlivo premysleného systému príslušenstva ďalej nemožno opomenúť logistický a baliaci systém: všetok materiál k dodaniu vo výhodných dĺžkach 1,20 m. Toto umožňuje miesto šetriace skladovanie aj flexibilnú dopravu – na želanie dodáva Kaimann materiál priamo na stavbu – miesto určenia.

Zdroj: Flexibility