Kaiflex_EF_R___K_511e1c7041edc
  • Šírka pásov: 1m (verzia Kaiflex EF SK so samolepom)
  • Farba: čierna
  • Použitie od -50 °C do +90 °C
  • Faktor difúzneho odporu µ >=8 000
  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0 °C = 0,036 W/mK