Kaiflex_EF_DUCT__511e1e04d948b
  • Šírka pásov: 1,5m
  • Farba: čierna
  • Použitie od -40 °C do +85 °C
  • Faktor difúzneho odporu µ >=5 000
  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0 °C = 0,036 W/mK