Izola__n___syst__4f16dd6f2e593
  • Potrubia a zariadenia s pracovnou teplotou od -50°C do teploty prostredia (napr. chladená voda, bežné chladové média, chemický priemysel)
  • Potrubia a zariadenia s pracovnou teplotou od teploty prostredia do +120°C (napr. potravinársky priemysel, horľavé média, chemický priemysel)
  • Potrubia a zariadenia s pracovnou teplotou od +120°C do +430°C (napr. rozvody pary, horľavé média, prihrievané potrubia, chemický priemysel)
  • Potrubia a zariadenia s pracovnou teplotou od -260°C do -50°C (napr. zkvapaľnené plyny, chemický priemysel )
  • Potrubia a zariadenia so striedavou (duálnou) pracovnou teplotou (napr. potravinársky, farmaceuticky a chemický priemysel )
  • Základy pod priemyselné nádrže (Nádrže s plochým dnom – pracovnou teplotou od -260°C do + 430°C)
  • Izolácie priemyselných komínov

Podrobnejšie informácie o konkrétnych produktoch nájdete TU