Izolácia kotlov patrí k najnáročnejším aplikáciám, ktoré sa v priemysle vyskytujú. Podľa tvaru a teploty povrchu sa pre ich izoláciu používajú buď dosky vyšších objemových hmotnosťou pre izolovanie kotlov s plochými stenami alebo rohože na drôtenom pletive pre izolovanie valcových kotlov.

Steny kotlov bývajú vystavené vysokým teplotám (500 – 600 ° C). Pri týchto teplotách je nutné použiť mechanické upevňovacie prvky. Pre izoláciu kotlov sa odporúča aplikovať izolácia vo viacerých vrstvách so striedavým usporiadaním z dôvodu zamedzenia tepelných mostov. Ako prvá vrstva v kontakte s horúcim povrchom je vždy materiál s väčšou objemovou hmotnosťou (s väčšou odolnosťou proti pôsobeniu vysokých teplôt). Dôvodom je, že materiály s vyššou objemovou hmotnosťou lepšie izolujú pri vysokých teplotách než materiály s nižšou objemovou hmotnosťou.

Zdroj: www.isover.sk