Izoláciu tvoria hydrofobizované lamely z kamennej vlny (minerálnej plsti) s prevažne kolmou orientáciou vlákien spájaných organickou živicou. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenou mriežkou (ALS), na druhej strane sú vybavené celoplošne samolepiacou vrstvou zakrytou separačnou snímateľnou fóliou.

Samolepiace izolačné pásy z KLIMAFIX je možné použiť na izoláciu rovinných a zakrivených plôch rozvodov vzduchotechniky a klimatizácie do maximálnej teploty povrchu +50 °C priamym nalepením. Kolmá orientácia vlákna vo výrobku výrazne zvyšuje odolnosť pri zaťažení a stálosť pevnostných parametrov. Teplota povrchu pri aplikácii nesmie byť nižšia ako +10 °C, lepiť je možné k čistému povrchu bez prachu, vlhkosti, mastnoty, hrdze a iných nečistôt.

Postup montáže

vypocet_dlzky_lamelovej_rohoze

1. Určenie rozmerov

Nákresy uvádzajú spôsob výpočtu dĺžky rohože  KLIMAFIX na zaizolovanie 1bm rozvodu vzduchotechniky.

Kruhové potrubie    L = (d + 2.t).3,14

Pravouhlé potrubie    L = 2.a + 2.b + 8.t

klimafix-1

2. Rezanie rohože

Správne určenie potrebnej dĺžky KLIMAFIXu ovplyvňuje správnu montáž a zamedzí nutnosti dopasovania izolácie.

klimafix-2

3. Rozloženie izolácie

Rohož KLIMAFIX je nutné rovnomerne rozložiť na vzduchotechnickom potrubí a stiahnuť ochrannú fóliu v úseku cca 10 cm. Následne sa rohož nalepí, pritlačí k potrubiu, zrovnajú sa nerovnosti v smere od stredu k vonkajšej strane prilepenej časti. Zvyšné časti ochrannej fólie postupne stiahneme a zároveň dôkladne podotlačujeme odkryté časti rohože k povrchu potrubia.

klimafix-3

4. Dotláčanie rohože

Len čo je rohož jednorázovo dotlačená k povrchu potrubia, následné zmeny polohovania rohože nie sú možné.

klimafix-4

5. Lepenie spojov

Posledná fáza je lepenie všetkých pozdĺžnych a priečnych spojov rohože KLIMAFIX pomocou samolepiacej hliníkovej pásky. Pásku je nutné aplikovať v súlade s odporúčaním výrobcu.

Balenie

Rohože Klimafix se dodávajú v roliach zabalených do zmrštiteľnej PE fólie. Separačná snímacia fólia je zhotovená takisto z PE. Hmotnosť jednej role nepresahuje 20 kg. Okrem jednotlivých rolí je možné dodať 20 rolí jednej veľkosti na palete v PE prebale (balenie ROCKPACK). Skladovanie po max. dobu 6 mesiacov. Výrobky sa nedoporučuje skladovať v zimnom období mimo temperované priestory.

Technický list Klimafix

DOP Klimafix

zdroj: www.rockwool.sk