Ultimate_U_PROTE_4f350ffb6bcc1

Izolačný systém pre potrubie pre odvod dymu a tepla z viacerých požiarnych úsekov s využitím izolačných materiálov ULTIMATE Protect. Jednovrstvým uložením izolácie je možné docieliť požiarnu odolnosť EI 30 (ve-ho) S 1500 multi u štvorhranného potrubia vo zvislej i vodorovnej orientácií testovanej podľa ST N EN 1366-8.

Izolácia štvorhranného je prevedená doskami ISOVER U Protect Slab 4.0 Alu1 v hrúbke 80 mm. Izolácia sa ku štvorhrannému potrubiu kotví privarovacími
tŕňmi s klobúčikmi, spojenie dosiek medzi sebou v rohoch sa realizuje požiarnými vrutmi o dĺžke rovnej dvojnásobku hrúbky izolácie.

  • Dosky 1,2m x 0,6m

technický list Ultimate Protect EI 30 (ve ho) S 1500 multi

Dôležitá informácia:

Od 1.1.2016 budú dosky U Protect Slab 4.0 Alu1 a rohože U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 dodávané iba vo variante s čiernou hliníkovou fóliou na povrchu.

 Táto inovácia je daná zvyšujúcimi sa požiadavkami na estetické prevedenie ochrany vzduchotechnických potrubí v krajinách Západnej Európy, kde investori veľmi často požadujú „zmiznutie“ VZT potrubí pod stropnou konštrukciou, ktorá sa doteraz dala docieliť jedine tmavými nátermi. Bolo preto rozhodnuté, že protipožiarny systém U Protect sa bude vyrábať po novom iba v čiernom prevedení, aby sa docielilo požadovaného estetického vzhľadu a zároveň, aby bolo na prvý pohľad jasné, že na potrubí je nainštalovaný protipožiarny obklad.