ISOVER_U_PROTECT_4f3b742cbcda9

Protipožiarny systém pasívnej ochrany kruhového vzduchotechnického potrubia určený na dosiahnutie požiarnej odolnosti 15, 30, 45, 60, 90 a 120 min. pre zvislú aj vodorovnú orientáciu potrubia pri pôsobení ohňa zvonka aj zvnútra potrubia.

Na izoláciu kruhového VZT potrubia sa používajú izolačné rohože ISOVER U PROTECT WIRED MAT 4.0.

Systémový technický list U-PROTECT

 protect kruhove

Dôležitá informácia:

Od 1.1.2016 budú dosky U Protect Slab 4.0 Alu1 a rohože U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 dodávané iba vo variante s čiernou hliníkovou fóliou na povrchu.

 Táto inovácia je daná zvyšujúcimi sa požiadavkami na estetické prevedenie ochrany vzduchotechnických potrubí v krajinách Západnej Európy, kde investori veľmi často požadujú „zmiznutie“ VZT potrubí pod stropnou konštrukciou, ktorá sa doteraz dala docieliť jedine tmavými nátermi. Bolo preto rozhodnuté, že protipožiarny systém U Protect sa bude vyrábať po novom iba v čiernom prevedení, aby sa docielilo požadovaného estetického vzhľadu a zároveň, aby bolo na prvý pohľad jasné, že na potrubí je nainštalovaný protipožiarny obklad.