IsoCal® je výpočtový program, ktorý vám uľahčí výpočty tepelných strát v oblasti priemyselných zariadení (izolácia potrubí, vzduchovodov, zásobníkov, dymovodov, elektrárenských komponentov a pod.) v každodennej inžinierskej praxi.

V oblasti technických izolácií je veľmi dôležité mať pri projektovaní poruke seriózny výpočtový nástroj, vďaka ktorému sú zodpovedný výber vhodného izolačného materiálu a spoľahlivý výpočet hračkou. Program vyvinula spoločnosť ISOVER na pomoc odborníkom pracujúcim v oblasti TZB (vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika) a energetiky.

Výpočtový program IsoCal® je k dispozícii zdarma.

Čo IsoCal ponúka?

 • výklad teórie stavebnej fyziky pre tepelno-technické výpočty pri návrhu technických izolácií
 • prehľadnú nápovedu a manuál so vzorovými príkladmi výpočtov
 • databázu rôznych povrchových úprav potrubí, doplnkového vybavenia, médií
 • databázu technických izolačných produktov Saint-Gobain Isover

8 základných výpočtových modulov

Tepelná strata

 • Výpočet tepelnej straty potrubia, vzduchovodu či plochy; 3 výpočtové prístupy: daná hrúbka izolácie, najvyššia prípustná povrchová teplota alebo maximálna povolená tepelná strata.
 • Posúdenie navrhnutej hrúbky izolácie podľa vyhlášky 193/2007 Zb.

Zmeny teploty v potrubí

 • Výpočet teplotnej zmeny teplonosnej látky prúdiacej potrubím alebo vzduchovodom vplyvom tepelnej straty na úseku.

Teplota v nádrži

 • Výpočet teplotnej zmeny látky akumulovanej v nádrži.

Izolácia potrubia proti vonkajšej kondenzácii

 • Výpočet požadovanej hrúbky izolácie na prevenciu vonkajšej kondenzácie.

Izolácia potrubia proti vnútornej kondenzácii

 • Výpočet požadovanej hrúbky izolácie na prevenciu vnútornej kondenzácie.

Protimrazová ochrana vodovodných potrubí

 • Výpočet doby do zamrznutia vodovodného potrubia bez odberu v prostredí s okolitou teplotou pod nulou, program vypočíta aj požadovaný výkon ohrevnej špirály na prevenciu zamrznutia.

Útlm hluku vo vzduchovodoch

 • Výpočet útlmu hluku vo VZT potrubí pri použití zvukovo pohltivej izolácie.

Ekonomické posúdenie návrhu izolácie

 • Výpočet najúspornejšej hrúbky izolácie.

Ako tento program získať?

 • vyplňte a odošlite formulár na www.isover.cz
 • po odoslaní údajov si môžete program IsoCal® zdarma stiahnuť a nainštalovať na váš počítač
 • odoslané údaje budú zaregistrované v databázy užívateľov programu v Saint-Gobain Isover CZ, následne mailom obdržíte heslo potrebné na odomknutie programu a príručku pre návrh technických izolácii.

Školenie na montáž protipožiarnych systémov VZT potrubia U PROTECT a ORSTECH PYRO

V rámci servisu a služieb ponúkame realizačným montážnym firmám možnosť bezplatného školenia na prácu s protipožiarnymi systémami vzduchotechnického potrubia ISOVER U PROTECT a ORSTECH PYRO. Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti a každý absolvent školenia obdrží Certifikát o zaškolení.