amf

HERADESIGN_52f3f0ffef3df

Dosky HERADESIGN sa vyrábajú z drevených vlákien spojených magnezitom. Sú odolné do 90% r.v.v., sú mechanicky odolné, a tak je možné je použiť nielen aj v klasickej konštrukcii (Systému C), ale aj ako obklad stien a stropov priamo šrúbovaný na nosnú konštrukciu (Systém B), vďaka hlbokej struktúre majú veľmi dobré vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti. Požiarna odolnosť sa deklaruje pre vybraté systémy do EI30(a<-b).

HERADESIGN sa vyrába vo viacerých povrchových dezénoch a farbách. Pre viac informácií nás kontaktujte.