armstrong

Graphis_Puntos_52fbf09beeb9d
  • odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH
  • svetelná odrazivosť 92%
  • vzduchová nepriezvučnosť 36 dB
  • zvuková pohltivosť 0,15

Graphis EN