FOAMGLAS_T4_4c847fc90f828 FOAMGLAS® T4+ je vhodný pre všetky typy nepojazdných plochých striech (vrátane terás a zelených striech), pre strechy pojazdné (vozidlami do 2t.) s betónovou vozovkou pre zateplenie podláh i pre zateplenie prevetrávaných fasád. Je používaný aj pri izolácii ľadových plôch, podláh v mraziarňach a pod. Pri dodržaní montážnych postupov a správnych izolačných systémov možnosť použiť ako interiérovú tepelnú izoláciu stien alebo podhľadov.

Technický list Foamglas T4+