Foamglas T3 FOAMGLAS® T3+ je nová generácia penového skla so súčiniteľom tepelnej vodivosti  0,036 W/mk, čo predstavuje vylepšiene oproti predchádzajúcemu typu FOAMGLAS T4+ o viac ako 12%. Toto zlepšenie izolačných vlastností bolo dosiahnuté pri zachovaní známych výhod penového skla Foamglas, ako sú pevnosť v tlaku, parotesnosť a nehorľavosť.

Vďaka výrazne lepším izolačným vlastnostiam je možné FOAMGLAS T3+ aplikovať v menšej hrúbke, prípadne v nižšom počte vrstiev. To predstavuje značnú úsporu v nákladoch. Popri tradičnom použití v plochých strechách ponúka tento inovatívny materiál ďalšie možnosti použitia v ostatných častiach budov, napr. vo fasádach a interiérových izoláciách.

Flexičlánky – Foamglas T3+