FOAMGLAS_S3_4cfa91a75c518

Izolačné penové sklo bez povrchovej úpravy, nehorľavé, parotesné. Pevnosť v tlaku 0.9 MPa. Tepelná vodivosť 0.044 W/mK, 135 Kg/m3

V hodnote výpočtovej pevnosti v tlaku (bez deformácie = 0.3 MPa) je už zahrnutý bezpečnostný koeficient 3,0.

Technický list Foamglas S3