FOAMGLAS_READY_B_4cfa90a063e6f

Dosky formátu 60*60 cm z materiálu FOAMGLAS® T4+ s jednostrannou povrchovou úpravou vhodné k lepeniu na betón a priame natavenie pásov.

Dosky READYBLOCK sú vyrábané zo základných dosiek FOAMGLAS®T4. Dolná strana dosiek nie je kašírovaná, horná strana je kašírovaná iba oxidovaným asfaltom a ochranným polyetylenovým filmom. Dosky FOAMGLAS® READYBLOCK majú nízku tepelnú vodivosť l = 0,040 W/mK a dostatočnú pevnosť v tlaku pre bežné stavebné konštrukcie. V hodnote výpočtovej pevnosti v tlaku (bez deformácie = 0,23 MPa) je už zahrnutý bezpečnostný koeficient 3,0.

Dosky FOAMGLAS®READYBLOCK sú určené na lepenie do lepidla PC® 500 a na jej horný povrch je možné priamo natavovať asfaltové hydroizolačné pásy.

Technický list Foamglas ReadyBlock T4+