PERINSUL_4cfa90dace296

Bloky FOAMGLAS®PERINSUL je ako jediné zo sortimentu možné použiť na prerušenie tepelných mostov v nosných konštrukciách.

Tepelné mosty sú také miesta v stavbe, ktorými v porovnaní s ostatnými konštrukciami preniká výrazne viac tepelnej energie. Medzi najvýraznejšie tepelné mosty patria nezateplené päty stien na teréne alebo nezatepleného suterénu. Pokiaľ nie je použitá tepelná izolácia, ktorá by bola schopná spoľahlivo prenášať tlak v takto zaťaženom mieste, vznikajú tepelné mosty rádovo v desiatkach m2. Súčasne s rýchlejším únikom tepla pätou nosnej steny dochádza tiež k väčšiemu ochladzovaniu kútov miestnosti. V chladných kútoch potom môže dochádzať ku kondenzácii vodnej pary, k vlhnutiu konštrukcií a následne i k vzniku plesní.

Jedinou tepelnou izoláciou, ktorú je možno spoľahlivo a bezpečne použiť do päty nosnej steny je FOAMGLAS PERINSUL (λ=0,049 W/mK). Bezpečnosť blokov PERINSUL je daná mnohonásobným bezpečnostným koeficientom pevnosti v tlaku (výpočtová pevnosť 45 t/m2, testovaná pevnosť > >160 t/m2). Spoľahlivosť blokov PERINSUL spočíva v jednoduchosti uloženia do maltového podložia, ktoré vylučuje možnosť chyby. Preto sú izolačné bloky FOAMGLAS PERINSUL riešením, ktoré zaistí prepojenie tepelnej izolácie podlahy a fasády spoľahlivo, bezpečne a predovšetkým so životnosťou, ktorá nezníži životnosť objektu ani neohrozí jeho statiku. Použitím blokov PERINSUL sa definitívne vyhnete problémom so vznikom vlhkých a plesnivých kútov a naviac výrazne ušetríte za energiu na vykurovanie objektu.

Technický list Foamglas Perinsul S