PITT063-3.FLOOR.BOAR

Dosky formátu 120*60 cm z materiálu FOAMGLAS® T4+ s povrchovou úpravou vhodné k izolácii podláh. Pevnosť v tlaku 0,6 MPa.

Dosky sú z oboch strán kašírované asfaltom a výztužným papierom. Typ dosiek sa volí podľa požadovanej pevnosti v tlaku (výpočtové pevnosti v tlaku bez deformácie od 0,23 do 0,4 MPa).

Technický list Foamglas FloorBoard T4+