FOAMGLAS_F_4cfa91a1558b2

Izolačné penové sklo bez povrchovej úpravy, nehorľavé, parotesné. Pevnosť v tlaku 1,6 Mpa.

Dosky s extrémnou pevnosťou v tlaku pre veľmi zaťažené stavebné konštrukcie. V hodnote výpočtovej pevnosti v tlaku ( bez deformácie = 0.4 MPa) je už zahrnutý bezpečnostný koeficient 3,0.

Technický list Foamglas F