FOAMGLAS PERINSUL – tepelná izolácia ktorá unesie aj rodinný dom

8.12.2017

Trendom vo výstavbe rodinných domov je znižovanie tepelných strát a výstavba tzv. nízkoenergetických alebo „pasívnych“ domov. Popri rastúcej kvalite tepelnej izolácie „obálky“ domu (fasády, strecha), narastá význam odstránenia pokiaľ možno všetkých tepelných mostov. Jedným z najvýznamnejších tepelných mostov je spojenie nosných stien so základmi.

Continue reading →

Nová generácia penového skla FOAMGLAS® T3+

25.9.2017

Spoločnosť FOAMGLAS® predstavuje prelomovú novinku v oblasti výroby doskového penového skla. FOAMGLAS®  vďaka vývoju novej technológie a dlhoročnému výskumu uvádza na trh novú generáciu penového skla FOAMGLAS® T3+ so súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,036 W/mK, ktorá predstavuje zlepšenie izolačných vlastností oproti svojmu predchodcovi o viac ako 12%. Pre spoločnosť FOAMGLAS® ide o najzásadnejšiu inováciu výrobku za posledných 30 rokov.

Continue reading →

Unikátne technické riešenie – interiérové tepelné izolácie FOAMGLAS®

3.8.2016

Na tému, či tepelne izolovať stavebné konštrukcie z interiérovej strany, sa vedú v odborných kruhoch nekonečné diskusie. Názory sú rôzne. Od radikálnych zástancov vnútorného zateplenia až po jeho odporcov, ktorí poukazujú na negatívny vplyv vnútorného zateplenia na teplotný režim konštrukcie stavby.

Continue reading →

Izolácia FOAMGLAS® v kryogénnych komorách

10.7.2016

Spoločnosť AZ FLEX ponúka tepelné izolácie potrubí a zariadení pre veľmi široký teplotný interval, od -260°C do +1400°C. Kladné teploty až do +1400°C sú veľmi ľahko predstaviteľné i pre laika – teplotu roztaveného železa si predstaví každý. Akým podmienkam je však vystavené potrubie alebo zariadenia, či tepelné izolácie pri teplotách pod -200°C?

Continue reading →

Penové sklo FOAMGLAS® – tepelná izolácia pre zaťažené strechy

27.6.2016

Tepelno-izolačná vrstva je z hľadiska pevnosti v tlaku vždy najstabilnejším článkom v strešnom plášti. Tepelno-izolačné materiály majú v porovnaní s konštrukčnými materiálmi nielen rádovo nižšiu pevnosť v tlaku, ale naviac sú väčšinou výrazne stlačiteľné. Existuje však tepelnoizolačný materiál FOAMGLAS®, ktorý nielen že má vysokú pevnosť v tlaku, ale súčasne je prakticky nestlačiteľný.

Continue reading →


Penové sklo FOAMGLAS

4.5.2016

Absolútna parotesnosť patrí medzi jednu zo zásadných unikátnych vlastností penového skla FOAMGLAS®. Nielen, že táto tepelná izolácia plní súčasne aj funkciu dokonalej parotesnej zábrany, ale naviac nemôže navlhnúť v dôsledku kondenzácie vodnej pary. Z týchto dôvodov je možné ju použiť aj v tých najnáročnejších strešných konštrukciách nad vlhkými a mokrými priestormi. Ako príklad uvádzame strechu v Aquaparku  Brno – Kohoutovice.

Continue reading →

FOAMGLAS PERINSUL

19.4.2016

Foamglas® Perinsul odstraňuje tepelné mosty v nosných konštrukciách a pritom spoľahlivo unesie aj rodinný dom.

Trendom vo výstavbe (nielen) rodinných domov je znižovanie tepelných strát. Veľkej obľube sa tešia tzv. nízkoenergetické alebo „pasívne“ domy. Popri rastúcej kvalite tepelnej izolácie „obálky“ domu – fasády, strechy – narastá význam odstránenia tepelných mostov. Jedným z najvýznamnejších je spojenie základu a nosných stien.

Continue reading →

Prehľad typov penového skla a ich správna voľba do konkrétnych stavebných konštrukcií

31.3.2016

Penové sklo Foamglas patrí medzi najkvalitnejšie tepelno-izolačné materiály, ktorý v sebe združuje ďalšie unikátne vlastnosti, predovšetkým 100% parotesnosť, úplnú nehorľavosť, extrémne vysokú pevnosť a tuhosť.

Continue reading →


Penové sklo – prehľad typov

29.9.2015

Penové sklo Foamglas patrí medzi najkvalitnejšie materiály s vysokou tepelnou izoláciou. Navyše má mnoho exkluzívnych vlastností, ktoré z neho robia špičku v triede tepelných izolácií. Vyniká extrémnou pevnosťou, je nehorľavý a 100% parotesný.

Continue reading →