Akustika v miestnosti je veľmi dôležitá a výrazne ovplyvňuje naše pocity. Dlhá doba dozvuku môže spôsobovať dezorientáciu, keďže zvuk k poslucháčovi prichádza z viacerých smerov. Takisto viacnásobný odraz zvuku spôsobuje slabú zrozumiteľnosť reči. Správne zvolené materiály s vhodnými akustickými parametrami znižujú problémy s komunikácou, únavu, problémy so sústredením … až po vážne zdravotné komplikácie.

Akustika_532cb23490af7Zvuková pohltivosť

Pohltenie zvuku – absorpcia zvuku – určuje, v akej miere materiál, prípadne stavebná prekážka pohlcuje zvuky, ktoré vznikajú v miestnosti. Tým sa tiež vyjadruje schopnosť materiálu znižovať dobu dozvuku v miestnosti. Deliace sadrokartónové priečky zväčša konštrukčne nadväzujú priamo na strop. Preto sa vo väčšine objektov vytvárajú použitím výrobkov s vysokým súčiniteľom zvukovej pohltivosti optimálne akustické podmienky.

akustika_12_1Nepriezvučnosť

Nepriezvučnosť susediacich miestností vyjadruje schopnosť celej konštrukcie (deliacich priečok spoločne s podlahou, stropom a spojovacími prvkami) izolovať prenos reči, hudby alebo iných zvukov, ktoré sa šíria vzduchom prípadne stavebnou konštrukciou. Stanovuje teda mieru, do akej daný materiál chráni miestnosť pred hlukom z okolia. Medzi hlavné vlastnosti nepriezvučného materiálu patrí schopnosť pohlcovať zvuk, hmotnosť a tesnosť. Preto je pri montáži dôležitá presnosť.

Zvuková pohltivosť vs. Nepriezvučnosť

akustika_13_1Podhľady, ktoré sa vyznačujú vysokou zvukovou pohltivosťou pomáhajú znižovať hladinu akustického tlaku v miestnosti. Znižujú tiež intenzitu zvuku, ktorý sa prenáša do druhej miestnosti a podporujú nepriezvučnosť interiéru. Tento efekt vyjadruje hodnota Dn,f,w. Stropný podhľad s najvyšším súčiniteľom predstavuje lepšiu akustickú izoláciu.

Zvuková pohltivosť

Účinnosť absorpcie zvuku je vyjadrená súčiniteľom zvukovej pohltivosti α. Na jeho základe sa vykonáva klasifikácia výrobkov, ktoré sa zaradzujú do jednej z tried zvukovej pohltivosti označených písmenami A až E.

Trieda zvukovej pohltivosti

(podľa EN ISO 11654)

Vyhodnotený stupeň

zvukovej pohltivosti αw

Trieda pohltivosti zvuku

(podľa VDI 3755/200)

A 0,90; 0,95; 1,00  veľmi vysoko pohltivý
B 0,80; 0,85  veľmi vysoko pohltivý
C 0,60; 0,65; 0,70; 0,75 vysoko pohltivý
D 0,30; 0,35; 0,40;

0,45; 0,50; 0,55

pohltivý
E 0,15; 0,20; 0,25 málo pohltivý