armstrong

FINE_FISSURED_4ccde4d788e84

Vlastnosti kazety:

  • odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
  • svetelná odrazivosť 83%
  • vzduchová nepriezvučnosť 35 dB
  • zvuková pohltivosť 0,55
  • pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

Armstrong – technický list – Fine Fissured