amf

Ecomin_Planet_4ccde25ff1a19
  • odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH
  • svetelná odrazivosť až 90%
  • zvuková nepriezvučnosť 29 dB

AMF – technický list – Planet