Akustická korekcia je nevyhnutnou súčasťou pre vytvorenie dobrých vnútorných podmienok. ROCKFON ponúka mimoriadne akustické vlastnosti. Minerálna vlna je svojou povahou materiál s veľkou pohltivosťou zvuku a dáva produktom ROCKFON výborné akustické vlastnosti.

To umožňuje dosahovať vysoké úrovne akustického komfortu, bez toho aby bolo nutné používať stropy s výstupkami, perforáciami alebo otvormi. Akustické vlastnosti produktov ROCKFON boli testované v nezávislých a certifikovaných laboratóriách.

  • V školách žiaci nepočujú až 70 % samohlások vyslovovaných učiteľmi
  • V nemocniciach je riadenie hluku veľmi dôležité, pretože „nežiaduci zvuk“ môže zvýšiť srdečný tep, krvný tlak a rýchlosť dýchania
  • V kanceláriách sa 70 % zamestnancov domnieva, že ich produktivita by bola väčšia, keby bolo prostredie menej hlučné
  • V otvorených kanceláriách 60 % zamestnancov hovorí, že hluk je jedným z najrušivejších faktorov

ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ – Ako sa chová zvuk v miestnosti

Keď zvuková vlna narazí na prekážku, časť jej energie sa odrazí, časť bude pohltená materiálom a časť bude prenesená. Úroveň zvukovej pohltivosti závisí na usporiadaní interiéru a na použitých materiáloch. Minerálna  vlna sa svojou povahou vyznačuje vynikajúcimi vlastnosťami v oblasti pohlcovaní zvukov.

Správne pohlcovanie zvuku

  • Pohlcovanie zvuku riadi úroveň okolitého zvukového tlaku v miestnosti za účelom vytvorenia príjemného prostredia, kde sa môžu ľudia sústrediť a produktívne pracovať bez podráždenia alebo stresu na základe hluku.
  • Zvyšuje zrozumiteľnosť reči, kedy je prezentáciu alebo konverzáciu lepšie rozumieť.
  • Redukuje dozvuk(ozvenu) a efekt ‘koktejlového večierku’, kedy hladina hluku v miestnosti  nekontrolovane rastie, keď ľudia hovoria stále viac a viac nahlas, až všetci na seba kričia.

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA – Miera prenikania zvuku medzi miestnosťami

Izolácia zvuku vyjadruje stupeň prevencie prenikania zvuku do iného priestoru. Izolácia zvuku má vplyv na hladinu hluku v mieste príjmu. Stropy z minerálnej vlny ROCKFON môžu pomôcť pri znižovaní prenosu hluku medzi miestnosťami.

Zlepšená izolácia zvuku

  • Všetky steny a stropy môžu do určitej miery znižovať prenos hluku medzi miestnosťami.
  • Použitie stavebných prvkov s vynikajúcimi vlastnosťami v oblasti izolácie zvuku prispieva vysokej miere zachovania súkromia a utajenia.
  • Zvuková izolácia prispieva k nižším hladinám akustického tlaku v priľahlých miestnostiach  a vytvára príjemnejšie prostredie, kde sa môže každý ľahko sústrediť.