amf

Colour_4f5f7d1c6d3d3silbercreme

Minerálna doska s hladkým povrchom s akustickou textíliou v striebornej, krémovej a svetlo modrej farbe, pre vysoké požiadavky na akustiku s vynikajúcou zvukovou pohltivosťou a dobrou nepriezvučnosťou, zachovávajúca si hodnoty požiarnej odolnosti štandardnej minerálnej dosky Thermatex.

Podľa STN EN13501-1 stupeň horľavosti A2s1,d0 nehorľavá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnosť podľa príslušných technických listov.

  • odolný voči relatívnej vlhkosti 90% RH
  • zvuková nepriezvučnosť 26 dB

Technický list Colour