amf

Colour_Schwarz_4f5f7bcf332a3

Minerálna doska s hladkým povrchom s akustickou textíliou v čiernej farbe, pre vysoké požiadavky na akustiku s vynikajúcou zvukovou pohltivosťou a primeranou nepriezvučnosťou, zachovávajúca hodnoty požiarnej odolnosti štandardnej minerálnej dosky.

Podľa STN EN13501-1 stupeň horľavosti A2s1,d0 nehorľavá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnosť podľa príslušných technických listov.

  • odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
  • svetelná odrazivosť až 3,80%
  • zvuková nepriezvučnosť 26 dB

Technický list Colour Schwarz