armstrong

CIRRUS_4ccde4c017184

Vlastnosti kazety:

  • odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
  • svetelná odrazivosť 83%
  • vzduchová nepriezvučnosť 32-35 dB
  • zvuková pohltivosť 0,45 – 0,55
  • pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

Armstrong – technický list – Cirrus design