TECHNICKÉ IZOLÁCIE – tepelné a chladové izolácie pre potrubné rozvody a zariadenia v budovách a priemysle

k dispozícií v elektronickej podobe:

Verzia 01.00 – Cenník-Katalóg AZ FLEX Technické Izolácie 02-2024 platný od 1.2.2024-web

Najbližšie zmeny ( informácie k 14.2.2024):

Skupina (výrobca):  Dátum zmeny ceny (platí pre dodania):  Výška zmeny cenovej hladiny:
ROCKWOOL HVAC od 1.3.2024 Úprava cien o cca +8% až +18%
ARMACELL od 1.3.2024 Úprava cien izolácií:
TUBOLIT ARW

Armaflex DUCT ALU
Armaflex ACe PLUS
ISOVER od 1.3.2024 Úprava cien izolácií a príslušenstva:
Isover U PROTECT SLAB o cca +10%
Isover ORSTECH o cca +2 až +4%

K nahliadnutiu: archív zmien