Podľa spôsobu použitia

Podlapouzitia

Technické izolácie zotriedené podľa spôsobu použitia a typu aplikácie.

napr. chladenie, kúrenie, solárne aplikácie, požiarna ochrana VZT…