Podľa typu a štruktúry izolácie

Podlamaterialov

Technické izolácie rozdelené podľa typu a štruktúry materiálu izolácie.

napr. polyetylén, syntetický kaučuk, minerálna vlna, sklené vlákno…