Podhľadové mriežky

Podh__adov___mri_531506386f8fd_150x150  Podhľadové mriežky s rôznym podielom otvorenej plochy do rastru 600×600 z rôznych materiálov – minerálne, kovové (hliníkové) a plastové. Plnia dizajnovú, akustickú a odvetrávaciu funkciu.