Spoločnosť ARMACELL oznamuje, že od 1.5.2017 dochádza k úprave cien technických izolácií na báze flexibilnej elastomerickej peny (Armaflex ACE, AF, XG, HT, NH, SH, DUCT, Armachek, kaučukové pásky a iné špeciálne kaučukové izolácie).

V platnosti je tzv. materiálová prirážka, ktorá ovplyvňuje cenu izolácií: Raw Materials Surcharge.