Ukazovatele zvukovej pohltivosti:

Zvuková pohltivosť sa meria pomocou súčiniteľa zvukovej pohltivosti alfa (α), ktorá nadobúda hodnoty od 0 do 1,00. Pričom 0, predstavuje nulovú pohltivosť ( absolútnu ozvenu ) a 1,00 absolútnu pohltivosť dopadajúceho zvuku. Tento súčiniteľ sa používa k stanoveniu všeobecných používaných ukazovateľov zvukovej pohltivosti.

Stupeň zvukovej pohltivosti (αW)

Alfa W, alebo αW sa vypočíta podľa normy ISO 11654 z praktického súčiniteľa zvukovej pohltivosti αp pri štandardných frekvenciách a porovnáva s kontrolnou krivkou. Všetci výrobcovia kazetových stropných podhľadov v Európe na svojich výrobkoch uvádzajú αW. Kamenná vlna používaná na výrobu kazetových stropov ROCKFON ponúka v porovnaní s veľa inými materiálmi najvyšší výkon.

Ekvivalentná zvuková absorpčná plocha (At)

Zvuková pohltivosť ostrovčekov a prepážok  sa meria pomocou ekvivalentnej zvukovej absorpčnej plochy At vyjadrenej v m² na objekt. Hodnoty At sa merajú podľa normy ISO 354. Jedná sa o plochu fiktívneho  pohlcujúceho povrchu  αW = 1,00, ktorý by absorboval rovnaké množstvo zvuku ako testovaný ostrovček alebo prepážka. Neexistuje žiadna štandardná vážená ekvivalentná zvuková absorpčná plocha, preto najlepší spôsob porovnávania plochého kazetového stropu so stropom s ostrovčekmi alebo prepážkami predstavuje výpočet doby dozvuku pre jednotlivé miestnosti a situácie. Ostrovčeky ROCKFON Eclipse a prepážky ROCKFON Contour ponúkajú vysokú pohltivosť zvuku v prípadoch, kedy nie sú vhodné kazetové stropné podhľady.

Triedy zvukovej pohltivosti

Medzinárodná norma ISO 11654 člení vlastnosti pohltivosti zvuku do päť tried od A do E. Hodnoty αp sú porovnávané s radou pevných referenčných kriviek. Rozsah medzi referenčnými krivkami je široký, takže triedy zvukovej pohltivosti sú len hrubým indikátorom pohlcovania zvuku. Veľa kazetových stropných podhľadov Rockfon ponúka triedu zvukovej pohltivosti A.

Koeficient redukcie hluku (NRC)

Koeficient redukcie hluku (NRM) sa počíta podľa normy ASTM C423 a poskytuje hodnotenie pohlcovania zvuku v podobe jediného čísla (vyššie hodnoty sú lepšie). Je to matematický priemer meraného koeficientu pohlcovania zvuku pri frekvenciách 250, 500, 1000 a 2000 Hz. Koeficient NRC udáva rovné meranie vo frekvenčnom rozsahu, čo znamená, že nie je tak presné ako αw.

pohltivosť 1 pohltivosť 2 pohltivosť 3 pohltivosť 4