Kontakt

 

AZ FLEX, s.r.o.

Štrková 968/10C

010 09 Žilina-Bytčica

 

tel.: +421 910 944 298

e-mail: azflex@azflex.sk

 

MAPA  KONTAKTY

This page as PDFK stiahnutiu v PDF

Promat – Požiarne tesnenie prestupov

firestopping Základným princípom požiarnej bezpečnosti stavieb je rozdelenie stavby na požiarne úseky. Rozdelením stavby na požiarne úseky sa požiar ohraničí alebo sa spomalí jeho šírenie po stavbe. Počas stanovenej doby sa zastaví šírenie tepla a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do iného. Základné technické vybavenie stavby, ako elektrickjé káble a rúrové rozvody križujú požiarne steny a stropy. Tým vzniká riziko straty celistvosti požiarnych deliacich konštrukcií a straty funkcie požiarneho úseku. Tesnenia prestupov inštalácií cez požiarne steny a stropy majú zabezpečiť, aby sa neznížila požadovaná hodnota požiarnej odolnosti konštrukcií.

 

Produkty

PROMASEAL®-A

promaseal A Protipožiarny jednozložkový tmel na akrylátovej báze. Vďaka jeho vynikajúcim aplikačným
vlastnostiam sa dajú škáry a otvory utesniť veľmi rýchlo a bezpečne. Je pretierateľnými bežnými
náterovými hmotami. Tmel sa používa na tesnenie škár v stenách a stropoch s pohybom najviac
7,5%.Môže sa používať ako tesnenie medzi konštrukčnými prvkami stavby a izoláciou.

PROMASEAL®-AG

promaseal AG Protipožiarny intumescentný tmel určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je
vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, káblových prechodiek,
horľavých rúr ako aj horľavých rúr s horľavými izoláciami, ako ochrana proti prestupu ohňa, dymu a
tepla.

PROMASTOP®-CC

PROMASTOP-CC Protipožiarny náter na vodnej báze určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je
vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých rúr,
ako aj pre VZT potrubia s požiarnou odolnosťou a na tesnenie lineárnych stykov konštrukcií.
Poskytuje spoľahlivú ochranu pred šírením dymu a požiaru cez prestupujúce inštalácie.

PROMASTOP®-W

promastop W Expandujúci protipožiarny návin, umožňuje zhotoviť ovinutie ľubovoľného priemeru priamo na mieste.
je testovaný pre maltové systémy a mäkké upchávky prestupov cez steny a stropy pre použitie so
všetkými bežnými plastovými potrubiami, ako sú PVC, PE, PVC, viacvrstvové nízkohlučné
kanalizačné rúry, ako aj izolované hliníkové kompozitné a kovové rúry.