ISOVER

Izolačné rohože a dosky z kamennej vlny pre izolovanie rozvodov zariadení, kotolní, kúreniea, teplovodov, izolácie do protipožiarných systémov pre VZT a pod.