Kontakt

 

AZ FLEX, s.r.o.

Štrková 968/10C

010 09 Žilina-Bytčica

 

tel.: +421 910 944 298

e-mail: azflex@azflex.sk

 

MAPA  KONTAKTY

This page as PDFK stiahnutiu v PDF

Požiarne tesnenie prestupov

Produkty

PROMASEAL®-A

promaseal A Protipožiarny jednozložkový tmel na akrylátovej báze. Vďaka jeho vynikajúcim aplikačným
vlastnostiam sa dajú škáry a otvory utesniť veľmi rýchlo a bezpečne. Je pretierateľnými bežnými
náterovými hmotami. Tmel sa používa na tesnenie škár v stenách a stropoch s pohybom najviac
7,5%.Môže sa používať ako tesnenie medzi konštrukčnými prvkami stavby a izoláciou.

PROMASEAL®-AG

promaseal AG Protipožiarny intumescentný tmel určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je
vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, káblových prechodiek,
horľavých rúr ako aj horľavých rúr s horľavými izoláciami, ako ochrana proti prestupu ohňa, dymu a
tepla.

PROMASTOP®-CC

PROMASTOP-CC Protipožiarny náter na vodnej báze určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je
vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých rúr,
ako aj pre VZT potrubia s požiarnou odolnosťou a na tesnenie lineárnych stykov konštrukcií.
Poskytuje spoľahlivú ochranu pred šírením dymu a požiaru cez prestupujúce inštalácie.

PROMASTOP®-W

promastop W Expandujúci protipožiarny návin, umožňuje zhotoviť ovinutie ľubovoľného priemeru priamo na mieste.
je testovaný pre maltové systémy a mäkké upchávky prestupov cez steny a stropy pre použitie so
všetkými bežnými plastovými potrubiami, ako sú PVC, PE, PVC, viacvrstvové nízkohlučné
kanalizačné rúry, ako aj izolované hliníkové kompozitné a kovové rúry.