This page as PDFK stiahnutiu v PDF

THERMATEX AQUATEC

THERMATEX_AQUATE_5331e5dcb6eb2_150x150

Minerálna doska zo špeciálnej zmesi, zaisťujúca 100% odolnosť vlhkosti a tvarovú stálosť v teplotnom rozmedzí od 0 do 40°C, kašírovaná akustickou textíliou s vysokými hodnotami zvukovej pohltivosti, pre kombináciu so Systémom C.

Produkty

Thermatex Aquatec

amf

Thermatex_Aquate_4f5f8bcf9aade

Špeciálne zloženie dosiek Thermatex Aquatec zaisťuje ich odolnosť až do 100% relatívnej vzdušnej vlhkosti. To značí, že sú tieto dosky pri trvale vysokej vzdušnej vlhkosti a teplote od 0 do 40°C tvarovo stále. Dosky je možné tiež dôkladne čistiť umývaním. Pritom dosky vykazujú vynikajúce hodnoty zvukovej pohltivosti a sú tak optimálnym riešením pre hygienické priestory.

Podľa STN EN13501-1 stupeň horľavosti A2s1,d0 nehorľavá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnosť podľa príslušných technických listov.

  • odolný voči relatívnej vlhkosti 100% RH
  • zvuková nepriezvučnosť 28 dB

Technický list Thermatex Aquatec