AMF – Kazetové podhľady

Kazetové podhľady

V súčasnej dobe ponúka AMF riešenia technických, estetických, akustických a protipožiarnych požiadaviek v interiéroch komerčných, priemyselných aj občianskych staveb. Ponuka produktov AMF zahŕňa širokú paletu kazetových podľadov, ktoré umožňujú vyplniť celú šírku technických požiadaviek daných projektom. Podhľadové systémy sú k dispozícií v niekoľkých materiálových vyhotoveniach.

Kazetové a Stropné podhľady